Trehus

Innova Bygg AS har lang erfaring med oppføring av hus i trevirke og leverer alt fra plassbygde hus til modulbygg. Vi samarabeider med leverandører av elementer fra Lituauen som er SINTEF godkjent og av god kvalitet. InnovaBygg AS tar på seg hele byggeprosessen fra A til Å.